somut

[Alm. konkret] [Fr. concret] [İng. concrete] [Lat. concretus] [es. t. müşahhas]

1– Belli bir zamanda, belli bir yerde bulunan, doğal, görülebilir, elle tutulabilir, duyular ya da imgelem ile algılanabilir, bütünlüğü içinde verilmiş olan bağımsız gerçeklik.

2– (Felsefede) Özneyi göz önünde bulunduran, özneyi belirten gerçek varlık. Bu varlığa genel bir nitelik verilmesi onu soyut kılabilir:

somut terimler

    var olan
    insan
    bilge
    ak

soyut terimler

    varoluş
    insanlık
    bilgelik
    aklık

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....