sonuç

[Alm. Schluss,Schlusssatz, Konklusion][Fr., İng. conclusion] [Lat. conclusio] [es. t. netice]

(Mantıkta) Tasımın üçüncü önermesi; verilen öncüllerden çıkarılan önerme. // Öncüller doğru ise sonuç da kesin olarak doğrudur, sonuç yanlışsa öncüller doğru olamazlar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....