sorumluluk

[Alm. Verantwortung] [Fr. responsabilité] [İng. responsabi- lity] [es. t. mesuliyet]

Kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....