sorun

[Alm. Problem] [Fr. problème] [ing. problem] [Yun. problema < pro = öne, ballein = atmak] [es. t. mesele]

1– Bilimsel yöntemlerle çözülmek üzere ortaya atılan soru.

2– Çözümsüz kalan kuramsal ya da kılgılı her türlü güçlük.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....