sorunsal yargı

[Alm. problematisches Urteil] [Fr. problématique (proposition)] [ing. problematic (proposition] [es. t. ihtimali hüküm]

Mantıksal olanağı bildiren yargı, belkili yargı (Formülü: S P olabilir.) Kant’ta yargının üç kipliğinden biri. — Yalın (assertorik) ve — zorunlu (apodiktik) yargıların karşısında yer alır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....