sorunsal

[Alm. problematisch] [Fr. problématique] [İng. problematic] [Yun. problematikos] [es. t. ihtimali]

1– Çözümü belli olmayan.

2– Doğru olma olanağı olmakla birlikte kuşku uyandıran, kesin olmayan.

Yazar : Yazılıyor...M. Taha TUNÇ (Hacettepe Üniversitesi)