soyut

[Alm. abstrakt] [Fr. abstrait] [İng. abstract] [Lat. abstractum = çekip çıkarılmış, sıyrılmış] [es. t. mücerret]

Soyutlama ile elde edilmiş (bir kavram, bir düşünce).

Soyut kavramlar:

a. Nesnelerin niteliği gibi gerçekte kendi başına var olmayan, nesnelerin niteliği olarak var olan, ancak nesnelerden çekilip çıkarılarak tasarımlanabilen kavramlar (büyük, mavi),
b. Algılanamayan şeyleri gösteren kavramlar (tüze),
c. Nesnelerin özelliklerinden sıyrılmış olan bütün genel kavramlar. Soyut düşünce: Duyulur ve algılanır olandan sıyrılmış, kavramsal düşünme ile varılan düşünce.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....