sözleşme

[Alm. Vertrag] [Fr. contrat] [ing. contract] [es. t. mukavele]

İki ya da daha çok kişinin bir şeyi yapmak ya da yapmamak üzere aralarında anlaşmalarını dile getiren bağlayıcı uzlaşma. Toplum Sözleşmesi (Contrat Social): J.J. Rousseau’nun temel kavramı. İnsanların bir toplum kurmak, özgürlüğü ve eşitliği herkese sağlamak için, özgürlüğü genel istence aktarmak üzere kendi istekleriyle uzlaşmaları.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....