Spengler, Oswald

1880-1936 yılları arasında yaşamış olan Alman tarih felsefecisi.

Temel eserleri: Der Untergang des Abendlandes [Batının Gerilemesi] ve Der Mensch und die Technik [İnsan ve Teknik].

Tarihi kör bir doğa oyununa benzetip, tarihte bir amaçlılık aramanın boşuna bir çaba olduğunu savunmuş olan Spengler, dünya tarihinin morfolojisini, felsefî ve bu arada biyolojik esaslara göre açıklamaya çalışmıştır.

Dünya tarihinin doğuş, çöküş, yükselme ve alçalma gibi hâller sergileyen akışı ile bu akışın evrelerine karşılık gelen kültür tipleri arasında bir paralellik kurmuş olan Spengler e göre, kültürler gelişigüzel doğar, gelişir ve ölürler. Ona göre, tüm dünya tarihinde 8 tip kültür çevresi ayırd edilebilir. Mısır, Babil, Hindistan, Çin, Antikite, Arap, Batı ve Meksika olarak belirlediği 8 kültür çevresinde, 1- Metafiziksel-dinî yüksek kültürler, 2- sembolik erken kültürler, 3- sivil-geç kültürler diye üç gelişme basamağı ayırd etmiş olan Spengler, 'sivil geç kültür' olarak tanımladığı Batı kültürünün bir çöküş içinde olduğu savunmuştur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....