Spinozacılık

[Alm. Spinozismus] [Fr. spinozisme] [ing. Spinozism]

Spinoza’nın felsefe öğretisi ve düşünce biçimi:

a. bütün bireyleri tek bir tözün görünüşleri (modusları) olarak gören tek töz öğretisi,
b. Bütün olup bitenlerin tek bir tözden türemesi zorunluluğu üzerine öğreti.
c. Tanrı ile doğayı özdeşleştiren — tümtanrıcılık.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....