Spir, African

1837-1890 yılları arasında yaşamış olan Alman düşünür.

Temel eseri Denken und Wirklichkeit: Versuch einer Erneuerung der kritischen Philosophie [Düşünce ve Aktüalite: Eleştirel Felsefenin Canlandırılması yönünde bir Teşebbüs] olan Spir'in önemi, onun oluş ve zamansallık konusundaki analizlerine ek olarak görünüşler dünyası ile gerçek dünya arasında yaptığı ayırımla Nietzsche'yi etkilemiş olmasından kaynaklanır.

Spir, görünen dünya ile mutlak bir gerçeklik arasındaki radikal ayrıma dayanan metafiziğinde, bu metafiziksel ayrımına, empirik bilgiyle varolana dair metafiziksel açıklama arasındaki epistemolojik ayrımı tekabül ettirmiş ve koşulsuz olan, mutlak gerçeklik hakkında bilebileceğimiz herşeyin, onun özdeşlik ilkesine uyması gerektiğine dair bilgiden ibaret olduğunu belirtmiştir. O, Kant'ın bilinemez kendinde-şeyini korurken, zamanın, bize dolayımsız sezgide verilen, empirik gerçekliğini vurgulamaktan geri kalmamıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....