Stegmüller, Wolfgang

1923-1991 yılları arasında yaşamış olan Avusturya asıllı Alman düşünür.

Temel eseri Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie [Çağdaş Felsefenin Temel Akımları]'dır. Stegmüller’in hemen hiçbir konuda kendine ait özgün bir görüşü bulunmamakla birlikte, onun büyük önemi analitik felsefenin Kıta Avrupa'sındaki en ciddî temsilcisi olmuş ve bilim felsefesiyle analitik felsefenin savaş sonrası Avusturya ve Almanya'da yeniden canlanıp güç kazanmasına katkı yapmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Bilim felsefesinde başlangıçta R. Carnap ve C. Hempel'in görüşlerinden esinlenmiş olan Stegmüller, 1970'li yıllardan başlayarak Thomas Kuhn'un da etkisiyle, yapısalcı bir bilim anlayışı geliştirmiş ve bilimsel teorilerin ayrı ve farklı türden yapılar olarak görülmesi gerektiğini savunmuştur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....