Steiner, Rudoph

1861-1925 yıllan arasında yaşamış olan Avusturyalı düşünür.

Temel eserleri: Philosophie der Freiheit [Özgürlük Felsefesi] ve Friedrich Nietzsche: Ein Kampfer gegen seine Zeit [Bir özgürlük Savaşçısı olarak Friedrich Nietzsche].

Steiner, yüzyılın başlarında oldukça etkili olan bir teozofi hareketinin en seçkin üyelerinden biri olarak, duyumsal tecrübeyi aşan bir bilgi tarzını ön plâna çıkartan bir tinselciliğin savunuculuğunu yapmıştır. Goethe'den ve onun doğa felsefesinden etkilenen Steiner, tıpkı Goethe gibi, tek yanlı olduğunu ve tinsel unsurlarla geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü mekanist ve maddeci tek yanlı bilim anlayışına şiddetle karşı çıkmıştır. Ona göre, gerçek bilgi sezgisel ve estetik unsurlar içerir.

Steiner'in bilgi ve bilime dair bu görüşleri, bununla birlikte, epistemoloji ya da bilim felsefesinden ziyade, eğitim alanında etkili olmuştur. Onun çocuğun estetik ve yaratıcı potansiyelini büyük bir güçle vurgulayan pedagojisi, geleneksel konu ayrımlarını ortadan kaldırarak, birtakım temalara göre hazırlanmış çalışma devreleri ve deneyimlere, çevreyle bütünleşmiş zenaat meslek çalışmalarına dayanır. Amaç, bireyin potansiyelinin çok yönlü ve uyumlu bir gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....