Stilpon

M. Ö. 380-300 yılları arasında yaşamış olan Yunanlı düşünür.

Stilpon'un antik Yunan felsefesindeki önemi, onun Megara Okulunun görüşleriyle kinikliği birleştirmiş, ve Stoacılığı da önemli ölçüde etkilemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Her doğnı önermenin özne ile yüklem arasında bir özdeşlik iddiasında bulunması gerektiğini öne süren Stilpon, bu iddiasından gerçekliğin bölünemez, biricik, ben-bilincine sahip monadlardan meydana geldiği sonucunu çıkarsamıştır. Elde edilen ontolojik sonuca ahlâkî bir yorum kazandırmak, onun için nispeten kolay olmuştur: Bir birey kendi kendine yetmeyi yaşamının en önemli amacı yapmalıdır. Ahlâkî ya da pratik felsefeyi ön plâna çıkartan Stilpon, nitekim, özgürlük ve yoksulluğunu, rahat ve maddî bakımdan zengin bir hayata tercih etmiş olan bilge bir düşünürdür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....