Strauss, Leo

1899-1973 yıllan arasında yaşamış olan Alman kökenli Amerikalı düşünür.

Chicago Üniversitesinde uzun yıllar boyunca siyaset bilimi profesörlüğü yapmış olan Strauss, kitle kültürünün çok çeşitli tezahürleriyle vasatiliğin her şeklini şiddetle eleştirmiş, modern çağın bu yönelimine karşı kültürel ve entellektüel değerleri büyük bir güçle vurgulayan seçkinci bir tavrı benimsemiştir. O, modern çağda siyaset düşüncesinin, Machiavelli'den başlayarak, Hobbes ve Locke eliyle politik yaşamın ahlâkî boyutunu en aza indirgediğini öne sürer. Bu eğilim Strauss'a göre, günümüzde ahlâkın politik düşünce ve yaşamdan bir bütün olarak dışlanmasıyla doruk noktasına varmıştır. Strauss işte bu eğilim ve olguya, Aquinalı Thomas'ın teorisi benzeri bir doğal hukuk teorisinde olduğu gibi, ahlâken zengin bir siyaset teorisiyle direnme çabası içinde olmuştur.

Yazar : Yazılıyor...Yasin PARLAR (İnönü Üniversitesi)