Strawson, Peter Frederick

Gündelik dil felsefesinin en önemli temsilcilerinden olan çağdaş düşünür.

Temel eserleri: Subject and Predicate in Logic and Grammar [Mantık ve Dilbilgisinde Özne ve Yüklem], The Bounds of Sense [Anlamın Sınırlan], Naturalism and Scepticism [Doğalcılık ve Kuşkuculuk], Analysis and Metaphysics [Analiz ve Metafizik].

Introduction to Logical Theory [Mantık Teorisine Giriş] adlı eserinde, bazı tümcelerin, anlamlı olsalar bile, bir iddiada bulunmadıkları için, bir doğruluk değerine sahip olmadıklarını öne süren Strawson, gündelik dil ile formel mantık arasındaki ilişkileri araştırmış ve dünya üzerine olan düşüncenin yapısını inceleyerek, buradan hareketle belli bir varlık görüşüne ulaşmıştır. Yani, kariyerinin ilk döneminde dil felsefesi üzerinde yoğunlaşan ve gündelik dille formel mantık arasındaki ilişkileri araştırmak suretiyle, gündelik dilin mantıksal yönlerini ortaya çıkarmaya çalışan Strawson, ikinci dönemde metafiziğe yönelmiştir. Bu bağlamda, dilimizin nasıl işlediğini gösterip, yalnızca dili betimlemek suretiyle, dilin içerdiği metafizik kabulleri gözler önüne sermeyi amaçlayan Strawson, bu durumun bir ifadesi olarak, temel eseri olan Individuals [Bireyler]’i betimleyici metafizik alanında bir deneme olarak değerlendirmiştir.

Strawson, dili kullanma tarzımızın, kalıcı nesnelerden oluşan bir çerçeveyi gerektirdiğini dile getirmiş ve bu çerçevenin, bir şey anlatmak istediğimizde, gereken kabalığı, zaman içindeki sürekliliği sağlayacak bireylerden oluştuğunu belirtmiştir. Ona göre, biz dilimizi, nesnel bir alana demir atma imkânı veren temel gönderim ya da referans edimleriyle, bireylere bağlarız. Bireylerden meydana gelen bu dünya yalnızca nesnel değil, fakat aynı zamanda mekânsal bir dünyadır. Öte yandan, bireyler maddî nesneler ve kişiler olarak iki türe ayrılır. Kişiler, maddî nesnelere anlamlı olarak uygulanamayan belirli yüklemlerin kendilerine uygulanabilmeleri olgusuyla farklılık gösterirler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....