süre

[Alm. Dauer] [Fr. durée] [İng. duration] [es. t. müddet, sayrure]

1– Kendi bütünü içinde alınmış, sınırlı bir zaman parçası; akıp giden zaman içinde belli bir bölüm.

2– Yukarıdaki anlama karşıt anlamda Bergson’un kullandığı terim: Uzaydaki nesnelerin birbiri ardına süreksiz sıralanışına ve aynı zamanda şimdi noktalarının nesnel bir dizilişi olarak kabul edilen zaman şemasına (bilimin uzay ve durum noktaları ile açıkladığı zaman kavramına) karşıt olarak, geçmiş, şimdi ve geleceğin içinde yittiği, doğrudan doğruya yaşanmış olan sürekli akış.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....