süreç

[Alm. Prozess] [Fr. processus] [ing. process] [Lat. processus] [es. t. vetire]

1– Belli bir sonuca ulaşan düşünce akışı.

2– Olayların ya da işlemlerin belli bir sonuca doğru gidişi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....