tamalgı

[Alm. Apperception] [Fr., İng. apperception] [Lat. percipere] [es. t. idrak-i dakik]

1– Bir tasarım ya da algı içeriğinin bilinçli olarak kavranması. Bilinçli algı.

2– (Leibniz’de) Bilinçsiz ve bilinçaltı tasarım olan yalın algıdan ayrı olarak bir tasarımın bilince çıkarılması.

3– (Kant’ta) Özbilinç; kendi kendinin bilincine varma, insanın kendi öznesinin bilincine varması.

Yazar : Yazılıyor...Coşkun ŞENKAYA (Kırklareli Üniversitesi)