tamevirme

[Alm. Inversion] [Fr., ing. inversion]

Mantıkta: Öznenin çelişik kavramının özne yapılması yoluyla yapılan çıkarım.
Her A B dir
Kimi A olmayanlar B olmayandır.
“Bütün insanlar ölümlüdür”, “kimi insan olmayanlar ölümlü olmayanlardır”.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....