tanıt

[Alm. Beweis] [Fr. preuve] [ing. proof] [Lat. probare = sınamak, göstermek, tanıtlamak] [es. t. ispat]

1– Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşüncel süreç.

2– Tanıtlamada öne sürülen şey; tanıtlamanın dayandığı temel. Tanıtlamak: Usavurma yoluyla ya da tanık göstererek bir şeyin doğruluğunu ortaya koymak.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....