tanıtlama

[Alm. Demonstration] [Fr. démonstration] [ing. demonstration] [Lat. demonstratio] [es. t. bürhan]

1– Öne sürülen bir savın doğruluğunu mantıksal yöntemle gösterme; sonucun doğruluğunu göstermek için, doğru olarak bilinen ya da doğru sayılan öncüllere dayanarak yapılan çıkarım (kavramsal tanıtlama).

2– Görülebilir bir biçimde verilmiş olan bir nesnenin ya da bir olayın görüye dayanarak (deney yoluyla) ortaya konması (görüsel tanıtlama).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....