Tanrıbilim

[Es. Tr. ve Tr. Alt. ilahiyat] [Alm. Theologie] [Fr. théologie] [İng. theology] 

1– (Genellikle) Tanrı ve Tanrılar üzerine, Tanrısal olan üzerine öğretiler.

2– (Dar anlamda) Tanrısal açınlamaya dayanan Tanrı öğretisi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....