Tanrıtanımazlık

[Alm. Atheismus] [Fr. athéisme] [İng. atheism] [Yun. atheos] [es. t. ilhat]

Tanrının varoluşunu yadsıyan öğreti.

Bu öğretiye felsefe açısından şu anlayışlar temel olabilir:

a. Gerçeğin özü özdekse, evrende Tanrının yeri yoktur (özdekçilik),

bTanrı olursa insanın özgürlüğü ortadan kalkar (idealizm),

c. Yalın kuşkuculuk.

Yazar : Yazılıyor...Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)