tarihsel özdekçilik

[Alm. historischer Materialismus] [Fr. matérialisme historique] [İng. historical materialism] [es. t. tarihi maddecilik]

Marksçılığın tarih anlayışına verilen ad (Engels’in koyduğu terim).

Eytişimsel özdekçiliğin toplum felsefesi. Eytişimsel özdekçiliğin genel ilkelerini inşan tarihinin belli bir alanına, insan toplumunun gelişmesi alanına uygulama. // Bu anlayış, idealist, ide’den kalkan tarih fizi- kötesine karşıt olarak, tarihsel toplumsal gelişmeyi, bu gelişmenin temelindeki ekonomik süreçlerden, insan varoluşunun özdeksel gerçek koşullarından kalkarak kavramayı dener. Bu öğretiye göre: Bütün tarihsel ve toplumsal olayların belirleyici nedeni ve temeli ekonomik olaylardır, bkz. eytişim, özdekçilik, eytişimsel özdekçilik.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....