tarihsellik

[Alm. Geschichtlichkeit] [Fr. historicité] [es. t. tarihilik]

1– Tarihsel olanın varlık biçimi.

2– Zamana bağlılık, gelip geçicilik.

3– Tarihsel koşulluluk, tarihe bağlı olma. (Ör. Tinin, törenin tarihselliği.)

4– Bir şeyin gerçekten tarihsel olarak var olduğu olgusu. (Ör. İsa’nın tarihselliği.)

5– (Varoluşçuluk felsefesinde) İnsanın içinde bulunduğu özel durum, insan varoluşunun temel yasası.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....