tasarım

[Alm. Vorstellung] [Fr. représentation] [İng. representation] [Lat. repraesentatio] [es. t. tasavvur]

1– (Geniş anlamda) Bilinç içeriği, algı.

2– Daha önce algılanmış olan bir nesne ya da bir olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası (imgesi).

3– Önceden görülenmiş olana karşıt olarak salt imgelem yoluyla varlık kazanan şey.

Yazar : Yazılıyor...Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)