Teichmüller, Gustav

1832-1886 yılları arasında yaşamış olan Alman düşünürü.

Felsefe tarihi alanındaki araştırmalarıyla ve bu tarih araştırmalarından hareketle geliştirmiş olduğu bilgi görüşü ve metafizik anlayışıyla tanınan Teichmüller'in temel eserleri Aristotelische Forschungen [Aristoteles Araştırmaları] ve Die Wirkliche und die Scheinbare Welt [Aktüel ve Görünen Dünya]'dır.

Alman idealist geleneğinden yola çıkarak ben ya da dolayımsız deneyimin en temel, hatta biricik gerçeklik olduğunu savunan Teichmüller, kavramsal dünyanın benin kurucu etkinliğinin bir yansıması olduğunu dile getirmiştir. O, Nietzsche'yi etkilediği kadar, Nietzsche'nin özellikle bilgi felsefesi alanındaki perspektivizminden etkilenmiştir. Bu bağlamda, epistemolojik perspektivizmi metafiziksel bir perspektivizme dönüştüren Teichmüller, tek tek her metafiziksel sistemin sadece birtakım kısmi hakikatler içerdiğini ve metafiziksel duruş ya da bakışını kompleks gerçeklik üzerine bir perspektif olarak inşa ettiğini söylemiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....