tekanlamlılık

[Alm. Eindeutigkeit] [Fr. univocité, univocation] [İng. univocation] [Lat. univocatio] [es. t. tek manalılık]

1– Bir sözcüğün ya da bir kavramın tek, belirli bir anlamı olması özelliği.

2– Belirlilik, kesinlikle belirlenmiş olma durumu.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....