tekbencilik

[Alm. Solipsismus] [Fr. solipsisme] [İng. solipsism] [Lat. solus = yalnız, tek; ipse = ben] [es. t. eneiye]

1– “Yalnız ben varım, benden başka her şey yalnızca benim tasarımımdır.” diyen; öznel ben’i bilinç içerikleriyle birlikte tek gerçek, tek var olan olarak kabul eden felsefe görüşü (kuramsal bencillik).

2– Felsefede yöntem açısından çıkış noktası olarak ben’i alan görüş (yöntemsel tekbencilik. Descartes, Driesch).

3– Ahlak açısından yalnızca kendinin yaşama savını tanıyan, kendi ben’ini yaşamın ve gerçekliğin özeği yapan görüş (ahlaksal bencillik. Stirner).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....