tekçilik

[Alm. Monismus] [Fr. monisme] [İng. monism] [Yun. monos = tek] [es. t. vahdetiye]

1– Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi örneğin yalnızca özdeği (özdeksel tekçilik), yalnızca tini (tinsel tekçilik) vb. kabul eden dünya görüşü. Tekçiliğin karşı kavramı olarak — ikicilik; iki temel ilkeyi; çokluk, ilkelerin ya da temel güçlerin çokluğunu kabul eder.

2– Birlikli bir dünya tablosuna varmaya çalışan dünya görüşü.

Yazar : Yazılıyor...Atakan ALTINÖRS (Galatasaray Üniversitesi)