tekelci önerme

[Alm. exclusives Urteil] [Fr., ing. exclusive proposition] [es. t. kaziye-i hâsıra]

Bir özneye, bütün öteki özneleri dışta bırakarak bir yüklem bağlayan önerme. Formülü: Yalnızca S P dir. (Ör. “Yalnızca bu yüzük altındır.”)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....