teknik

[Alm. Technik] [Fr. technique] [ing. technics] [Yun. tekhne = kılgısal yapabilme gücü]

1– İnsanın, doğal güç ve gereçleri kendisi için yararlı kılma sanatı.

2– Kuramsal bilginin karşısında bilimin uygulamaları, bilimsel bilgiye dayalı uygulamalar. (Günümüzdeki anlamı budur.) Bilimin amacının bilgi olmasına karşılık, tekniğin amacı ortaya bir şey koymadır, üretimdir.

3– Bir yapıt ortaya koyma, bir işi başarmada kullanılan yöntem, yol; yaratma biçimi (düşünme tekniği, çalışma tekniği vb.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....