tektanrıcılık

[Alm. Monotheismus] [Fr. monothéisme] [İng. monotheism] [Yun. monos = tek, theos = Tanrı] [es. t. vahdaniye]

Tek bir Tanrının varlığını kabul eden din ve felsefe öğretisi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....