Telesio, Bernardino

1509-1566 yıllan arasında yaşamış olan İtalyan filozofu. Temel eseri: De Rerum Natura iuxta Propria Principia [Şeylerin Kendi İlkelerine göre Doğası Hakkında].

Özellikle metodolojisi, hararetle savunduğu tümevarıma dair düşünceleri ve bilimsel empirizmi ile Francis Bacon ve Galilei'yi derinden etkilemiş olan Telesio, varlık görüşünde üç ayrı ilke kabul etmiştir. Bunlardan ikisi, cisimsel olmayan etkin ilkeler olarak sıcak ve soğuk, üçüncüsü ise cisimsel ve edilgin olan maddedir. Ona göre, sıcaklık hareketin ve hayatın kaynağı, soğuk ise ölmezliğin ve sükunetin nedenidir. Bedenin ve cismin temelini meydana getiren madde ile cisimsel olmayan ilkelerin miktarı ne artar, ne de azalır; bunlar birbirlerine karşı üstünlük kazanmak için mücadele ederler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....