temel bilim

[Alm. Grundwissenschaft] [Fr. Science fondamentale] [es. t. esas ilim]

1– Bütün öbür bilimler için temel koyucu nitelikte olan bilim.

2– Felsefe dalları arasında temel olduğu kabul edilen dal. //Bu temel dal, yöntemsel açıdan, — mantık ya da — bilgi kuramı, olgusal açıdan ise — varlıkbilimdir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....