temel kavramlar

[Alm. Grundbegriffe] [Fr. concepts fondamentaux] [es. t. esas mefhumlar]

1– Bir bilimin temel koyucu ilk kavramları.

2– Düşünmenin temel biçimleri. Bunlar bütün deyiş biçimlerinde öndayanak olarak konulan kavramlardır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....