temel önerme

[Fr. proposition fondamentale] [es. t. esas kaziye]

Kendisinden başka önermelerin çıkarıldığı, kendisi daha fazla geri götürülemeyen önerme, bkz. belit.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....