temellendirim

[Alm. Begründung] [Fr. fondement] [ing. foundation] [es. t. esas]

1– İleri sürülen bir sav için temel, dayanak, gerekçe verme.

2– Temel dayanak: Bir şeye varoluşunu ya da varlık nedenini veren şey.

3– Kanıt, dayanak, ipucu. Bilgi ya da davranış kavramlarının kendisinden türetilebileceği daha genel ve daha yalın önerme.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....