temellendirmek

[Alm. begründen] [Fr. fonder, fonder en raison] [İng. ground, found]

Sağlam.bir dayanak koymak, temel koymak; bir önermeyi, bir kuralı, bir gerekliliği, kendisini doğrulayacak herhangi bir şey üzerine dayamak; nedenlerini göstermek, belli gerekçelerle doğrulamak.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....