Tertullianus

M. S. 160-220 yılları arasında yaşamış olan Kilise Babası.

Latince yazmış ilk büyük Hristiyan düşünürü olan Tertullianus, Tanrı'nın İsa'dan, İsa'nın da Kutsal Ruhtan ayrı olarak bilinemeyeceğini öne sürdüğü için, içindeki kutlu ses tarafından yönlendirilen Sokrates'in bilgeliğinin bile bir işe yaramayacağını belirtmiştir.

Yunan felsefesiyle Hristiyan bilgeliği arasında kurduğu bu karşıtlığa rağmen, Tertullianus, Yunan felsefesinden, özellikle de Stoalılardan etkilenmiş ve kendisi de birtakım felsefî konu ve açıklamalar ortaya koymuştur. Tanrının varoluşunu, yaratıklarından ve eserlerinden hareketle bilebileceğimizi. Tanrı kanıtımızın deneyimsel bir temeli olması gerektiğini öne süren Tertullianus, yine O'nun yaratılmamış oluşundan, Onun yetkin olduğu sonucunu çıkartabileceğimizi iddia etmiştir. O, Stoacıların etkisiyle, varolan herşeyin, Tanrı da dahil olmak üzere, cisiınsel olduğunu öne sürmüş, örneğin Tanrı'nın corpus sui generis, yani kendisine özgü türden bir cisim olduğunu belirtmiştir.

Aynı zamanda, Tanrı'nın tinsel bir töz olduğunu öne süren, mekanist ve determinist bir evren anlayışından uzak dururken, irâdenin özgür ve ruhun ölümsüz olduğunu iddia eden Tertullianus açısından önemli olan, özgünlüğü bulunmayan birtakım görüşlerden çok, Latince'deki felsefî terminolojiye ve teolojinin gelişimine yaptığı katkıdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....