tikel önerme

Konunun kapsamına giren bütün bireyler için değil de bazıları için belli bir şey bildiren önerme. Formülü: Bazı S ler P dir.

Karşıtı bkz. tümel önerme.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....