Tillich, Paul Johannes

1686-1965 yılları arasında yaşamış olan Alman kökenli Hristiyan ilahiyatçısı ve filozofu.

Temel eserleri: The Protestant Era (Protestanlık Çağı], Systematic Theology [Sistematik Teoloji), Dynamics of Faith [İnancın Dinamiği).

Alışılmadık ama özgün düşünceleri ve üslubuyla dikkat çeken Tillich, ilâhiyat ile kültürün diğer unsurlan arasında kalan bölgelerde önemli araştırmalar yapmıştır. Dinle insan varoluşunun derinlikleri arasında bağ kurmanın önemine değinen filozof, Schopenhauer’ın irâdeciliğinden, Marks'ın sosyalizminden ve ayrıca Nietzsche'yle Freud'tan etkilenmiştir. O bireylerin yaşantısında söz konusu olan veya kültürlerin yol açtığı varoluşsal sorulara Hristiyanca yanıtlar getirmiştir. Zaman zaman dinci bir sosyalizmin de savunuculuğunu yapmış olan Tillich, ölüm karşısında duyulan kaygı, anlamsızlık ve suç temalarını çokça işlemiş ve Barth'la birçok varoluşçu düşünürü etkilemiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....