tinselcilik

[Alm. Spiritualismus] [Fr. spiritualisme] [ing. spiritualism] [Lat. spiritus = tin] [es. t. ruhiye]

1– Bütün gerçekliğin özünün tin olduğunu, her gerçek olanın tinsel olduğunu ve cisimsel olanın yalnızca tinsel gerçekliğin bir görünüşü olduğunu, ya da salt bir tasarım olduğunu ileri süren fizikötesi öğreti.

2– (Descartes’ta) Özdekten özce ayrı bir ruhun bulunduğunu öne süren görüş.

Yazar : YAZARINI ARAYAN MADDE....