Tomasçılık

[Alm. Thomismus] [Fr. thomisme] [İng. Thomism]

Aquinolu Thomas ve ona bağlı olanların:

a. Aristoteles felsefesi ile Hıristiyan dünya görüşünü uyum içinde birleştirmeye çalışan;

b. İnsan istenci ile Tanrısal önceden belirlenimi doğal-doğalüstü bir varlık düzeni içinde birleştiren;

c. Usun üstünlüğünü, istenç ve istenç özgürlüğü üzerindeki egemenliğini öne süren öğretileri. // Tomasçılık Katolik kilisesinin temel felsefesi olmuştur.

Yazar : YAZARINI ARAYAN MADDE....