toplum

[Alm. Gesellschaft] [Fr. société] [ing. society] [Lat. societas] [es. t. cemiyet]

1– Bilinçli bireylerden ve özellikle aralarında örgütleşme bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden kurulu topluluk.

2– (Dar anlamda) Doğal eğilimlere değil, sözleşmeye dayanan, belirli ereklere ulaşmak için isteyerek kurulan, istenildiğinde dağılabilen insan topluluğu, birliği. Bir ilke üzerine kurulmuş birliktelik = ortaklaşalık (Gemeinschaft – Communaute’nin karşıtı olarak. Tönnies).

Yazar : YAZARINI ARAYAN MADDE....