törel bilinç

[Alm. Gewissen] [Fr. conscience morale] [ing. conscience] [Lat. conscientia] [es. t. vicdan]

Ahlaksal bilinç, iyi ve kötü üzerine bilinç? İyi ile kötünün doğru ile yanlışın ne olduğu üzerindeki duygu, duyunç, içten bir bilme.

1– İnsanın ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapma gücü (yetisi).

2– İnsanın kendi davranışlarının ahlakça değerli olup olmadığı üzerine öznel bilinç. Bu bilinç yapmayı ya da yapmamayı öğütleyerek, uyararak, suçlayarak, yargılayarak, onaylayarak, ve kınayarak kendine özgü bir biçimde yaşam veeylemlerimize eşlik ediyor gibidir.

3- İçimizdeki bir ses ya da Tanrının sesi olarak da yorumlanır, ama burada (özellikle son durumda) yanılan törel bilincin de olduğunu ve törel bilincin bir savaş alanına dönebileceğini de unutmamak gerek.

Törel bilincin kökeni konusunda birbirine karşıt iki görüş vardır: 

1– Törel bilinç bir gelişme ürünüdür; hayvanda da bulunan başlangıç durumundan gelişmiş biçimine eğitim ve alışkanlık yoluyla ulaşılır.

2– a. Törel bilinç gerçekte insana özgü bir şeydir; temelini insanın özünde bulur. Ama törel bilinci insanda temellendiren anlayış da eğitimi gerekli görür ve gelişme olanağını dışarda bırakmaz, 

     b. Toplumda kazanılır; insanın toplumsal benliği ile ilgilidir, 

     c. Tanrı insanı törel bilinçle donatmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....