töretanımazlık

[Alm. Immoralismus] [Fr. immoralisme] [ing. immoralism] [es. t. gayr-i ahlakiye]

1– Ahlaksal değerlere, törelere ve ilkelere karşı kayıtsızlık, aldırışsızlık.

2– Genellikle ahlak ilkelerini kabul etmeme ve onlarla savaşma.

3– Belli bir çağda belli bir kültür çevresinde iyi ve kötü olarak geçerli olan değerleri ya da yürürlükte olan ahlak görüşlerini kabul etmeyip onlara karşı savaş açma (Nietzsche).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....