totemcilik

[Alm. Totemismus] [Fr. totémisme] [İng. totemism]

1– İlkel budunlarda, özellikle Amerika ve Avustralya yerlilerinde belli insan topluluklarının kendilerinin bir hayvan türüyle, bazan da bir bitki ile, doğal bir nesne ile soyca akraba oldukları inancı. Bu hayvan türü ya da nesne (totem) sonradan kutsal sayılmıştır.

2– (Durkheim’da ve Freud’da) Totem inancının dinin ilkel biçimi, toteme dayanan tabuların da ahlakın ilkel biçimi olduğunu öne süren görüşler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....