totoloji

[Alm. Tautologie] [Fr. tautologie] [İng. tautology] [Yun. tautologia es. t. iade-i mana]

Aynı içeriği aynı anlamda türlü sözcüklerle anlatma.

// Şu biçimlerde ortaya çıkar:

   a. Açıklamak ya da kanıtlamak üzere verilmiş bir önermenin, gerçekte, söylenmiş olanı özdeş ya da eşdeğerde terimlerle yinelemesi,
   b. Tasımda, tanıtlanması gerekenin tanıtlama sırasında kullanılması, bkz. kısır döngü,
   c. Bir önermede konu ile yüklemin aynı kavramı dile getirmesi, yüklemin konu kavramının dışına çıkmaması.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....